Circulair

CIRCULATIE VAN AFVAL

De verschillende soorten afval kunnen vaak opnieuw gebruikt worden door bijvoorbeeld plastic verpakking te shredderen in kleine stukjes plastic. Deze kleine stukjes kunnen vervolgens in verwerkingsmachines omgezet worden tot nieuwe producten. In de circulaire economie willen we duurzaam omgaan van afval en label D, E en F voorkomen. Label A, B en C zijn de nieuwe gewenste stromen voor ons afval.