CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder van de stichting SKAO stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Onze speerpunten zijn: 

  • CO2-reductie binnen en buiten de eigen bedrijfsvoering (CO2-Prestatieladder, niveau 5)
  • Verminderen van afval en inzet van slimme logistiek
  • Stimuleren van hergebruik van materialen en afvalstoffen
  • Faciliteren van onderzoek en ontwikkeling naar innovatieve technieken voor plasticrecycling
  • Transparantie en certificering met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en milieu