Duurzaam inkopen

LavenTec kiest voor duurzaam inkopen en heeft een beleid voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Ons doel is om bij de inkoop van goederen en diensten altijd rekening te houden met het milieu en met sociale aspecten.

We maken bewuste keuzes met betrekking tot:

  • Het inrichten van het creatie-, realisatie- of exploitatieproces op een veilige, omgevingsbewuste en duurzame manier. Dit doet LavenTec samen met zijn opdrachtgevers en leveranciers. 
  • De selectie van leveranciers op een transparante manier. 
  • Het wel of niet vormen van partnerships tussen opdrachtgever,
    LavenTec en leveranciers.

Ketenverantwoordelijkheid

Ook van zijn leveranciers verwacht LavenTec een aantoonbaar en operationeel MVO-beleid. We doen bij voorkeur zaken met leveranciers die zich medeverantwoordelijk voelen voor onze MVO-doelstellingen. Zo kunnen we gezamenlijk de ketenverantwoordelijkheid voor duurzaamheid op ons nemen.

MVO Gedragscode voor Leveranciers

Onderdeel van onze Algemene Inkoopvoorwaarden is de MVO Gedragscode voor Leveranciers. We verwachten van onze leveranciers dat ze zich aan deze gedragscode houden. Deze gedragscode gaat bijvoorbeeld over het naleven van de CAO, mensenrechten en veiligheid, het gebruik van duurzaam hout, afvalverwijdering en energiebesparing en integer zaken doen.