Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen in een circulaire economie

Voor ons zijn maatschappelijk verantwoord en circulair ondernemen ‘a way of life’. Het is een voorwaarde om toekomstbestendig en rendabel te kunnen engineren, nu, straks en later. Duurzaamheid is verankerd in onze missie en visie, onze oplossingen, werkwijze en ambities. Het is de motor achter onze innovaties en samenwerkingsverbanden. Het zit in het DNA van onze organisatie en onze mensen. Dat bewijzen we dagelijks in de praktijk met onze diensten en producten.

LavenTec heeft alles in huis om international op kleine en grote schaal bij te dragen aan een beter verwerking proces. We investeren in vernieuwingen om mogelijkheden te vergroten, kringlopen te sluiten en processen rendabeler te maken. Bij het ontwerp van een automatiseringslijn houden we rekening met de levensduur ervan. Zo helpen we ook u graag duurzamer te ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ons MVO-beleid

LavenTec hanteert een actief duurzaamheidsbeleid. We gebruiken de MVO-balansschijf om de belangen van mens, omgeving en bedrijf, zowel op strategisch als operationeel niveau, steeds goed af te wegen.

Duurzaam denken in levensduur

LavenTec denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur en draagt hiermee concurrerende en innovatieve oplossingen aan voor de vraagstukken van onze klanten. Dit doen we zowel gevraagd als op eigen initiatief. 

Denken in levensduur betekent dat we al bij het ontwerp van een werk of product nadenken over het verlengen van de levensduur en mogelijkheden voor energiebesparing tijdens de realisatie- en de gebruiksfase. Ook houden we steeds meer rekening met hergebruik van producten aan het einde van hun levensduur. We ontwikkelen nieuwe businessconcepten die ervoor zorgen dat deze duurzamere producten en diensten ook betaalbaar zijn. Daarnaast werken we aan de duurzame inzetbaarheid van ons personeel (jong en oud). Dit doen we in samenspraak met onze klanten, leveranciers, medewerkers, de omgeving en de maatschappij.

Duurzaam doen

Wie duurzaam denkt, moet duurzaam doen. Veel van onze producten dragen direct bij aan duurzaamheid en leveren dus direct maatschappelijke voordelen op. Voor klanten ontwikkelen we producten en diensten die energiebesparend zijn, minder onderhoud nodig hebben en langer mee gaan.

Voorbeelden van duurzame initiatieven zijn:

  • Machines die langer meegaan
  • Energiezuinige machines
  • Recycling mogelijkheden tijdens de bouw en het gebruik van machine

Samen denken in levensduur met MVO

MVO heeft een plaats in onze projecten en in onze bedrijfsvoering. Daarnaast is het onderdeel van onze business. Op deze manier realiseren we onze eigen duurzaamheidsambities en helpen we de klant bij de realisatie van zijn eigen duurzaamheidsambities.