Duurzame inzetbaarheid

LavenTec biedt mensen ruimte om zich te ontwikkelen met betrekking tot vaardigheden, competenties en vakmanschap en stimuleert hen om eigen initiatief te ontplooien. Daarnaast zijn veiligheid en gezondheid van wezenlijk belang. We zijn betrokken bij de samenleving, investeren in opleiding en scholing van studenten en zetten personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in op projecten.

Duurzame inzetbaarheid en SROI